Akty prawne

Statut

Regulamin rad osiedli  „SM NOWOCZESNA”

Regulamin najmu pomieszczeń dodatkowych

Regulamin wody i odprowadzenia ścieków

Regulamin w spr. rozli. koszt.gosp.zasob.mieszk. oraz ustal.opłat za używ. lokali

Regulamin rozliczania gazu sieciowego

Regulamin określający zasady zbycia nieruchomości

Regulamin przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła i opłat c.o i podgrzania wody

Regulamin Biura Pośrednictwa

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Uchwała dot. opłat za zaświadczenia