Raciborska Telewizja Kablowa

1. Nazwa Programu
Raciborska Telewizja Kablowa

2. Nazwa Nadawcy oraz podmiot dostarczający audiowizualną usługę medialną na żądanie
Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA

3. Nazwiska osób wchodzących w skład organów nadawcy :
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej NOWOCZESNA jako Beneficjent rzeczywisty, ujawniony w CENTRALNYM REJESTRZE BENEFICJENTÓW (podatki.gov.pl/crbr), reprezentowany przez:
• Prezes Zarządu – Wojnar Tadeusz Antoni
• Z-ca Prezesa Zarządu – Ziółko Teresa
• Członek Zarządu – Jasiński Rafał Paweł

4. Adres siedziby :
Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA,
ul. Wileńska 3, 47-400 Racibórz
tel.(32) 415–45-76
sm@nowoczesna.com
www.nowowczesna.com

5. Adres redakcji :
Raciborska Telewizja Kablowa
ul. Żółkiewskiego 22, 47-400 Racibórz
tel. (32) 415-82-31

6. Lista świadczonych usług:
Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA posiada koncesję (Nr 216/K/2013-TK) na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą ,,Raciborska Telewizja Kablowa’’ w sieci telekomunikacyjnej operatora VECTRA S.A. na obszarze Raciborza.

7. Regulacje prawne:
Spółdzielnia Mieszkaniowa NOWOCZESNA jako podmiot udostępniający usługi audiowizualne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlega jurysdykcji krajowej. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.