Walne

Kandydaci do rady nadzorczej 2022-2025

Andrukiewicz – Bzymek Elwira

Bartoszewski Roman

Cofała Eleonora

Doczumiński Marcin

Fica Marcin

Gumieniak Władysław

Kaptur Stefan

Kwaśniewski Jerzy

Kwaśny Jerzy

Laskowski Kazimierz

Łyżniak Wojciech

Margas Leszek

Michalski Sławomir

Nicz Wiktor

Pieniuta Józef

Pleśniak Eugeniusz

Porys Danuta

Siorak Mieczysław

Sochacki Zenon

Wykrzykowski Leszek

Żurek Jolanta

 


Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z Badania Rocznego Sprawozdania Finansowego

Sprawozdanie zarządu 2023