Przetargi

           

P R Z E T A R G

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 12.09.2022r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu:

1. w Raciborzu przy ul. Chodkiewicza 18/1 o pow. 58,20 m2
2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia oraz piwnica,
położone na parterze w budynku 4p.
cena wywoławcza 198 000,00 zł., wadium 19 800,00 zł.
Przetarg o godz. 10:00.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją:

• tel. 32/ 415 21 49

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 19 800,00 zł na konto:  Bank Spółdzielczy nr : 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001.
Wpłata powinna być zaksięgowana na koncie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.:  32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303