Przetargi

     P R Z E T A R G

 

 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg nieograniczony dn. 15.02.2021r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu:

 

  1. w Raciborzu przy ul. Matejki 2a/3 o pow. całkowitej 40,12 m2

  1 pokój, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., loggia, komórka,  miejsce postojowe, położone na I piętrze w budynku  3p.

cena wywoławcza 149.688,00, -zł., wadium 15.000, – zł.

Przetarg o godz. 900.

 Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją:

  • 32/ 415 26 07

 

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu ustalonej w drodze przetargu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto: Bank Spółdzielczy nr : 42 8475 0006 2001 0014 3329 0001 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.

Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko – mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76   wew. 341 lub 303