Ogłoszenia

 

Oferta najmu zabudowanej nieruchomości

 

Opis nieruchomości

Przedmiotem najmu jest budynek byłej stacji wymienników ciepła zlokalizowany przy ul. Kossaka 39a w Raciborzu. Nieruchomość usytuowana jest na działce nr 748/64. Łączna powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 262,00 m2, na co składają się:
– hala główna o pow. użytk. 220,30 m2
– pomieszczenie warsztatowe o pow. użytk. 15,00 m2
– pomieszczenie magazynowe o pow. użytk. 6,50 m2
– szatnia dla personelu o pow. użytk. 4,10 m2
– WC o pow. użytk. 4,60 m2
– korytarz o pow. użytk. 11,50 m2

Dojazd do obiektu możliwy jest z drogi publicznej od ul. Pastora Franciszka Michejdy wewnętrzną drogą osiedlową ul. Juliusza Kossaka o nawierzchni asfaltowo-betonowej, o średniej szerokości 5 m. Budynek wyposażony jest w wewnętrzną instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną oraz posiada przyłącz wysokich parametrów c.o. Teren na którym posadowiono budynek jest nieogrodzony. Nieruchomość można oglądać w dowolnym dniu i godzinie.
Forma najmu
Umowa najmu na czas określony lub nieokreślony. Możliwe indywidualne warunki negocjacji.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Tadeusz Wojnar – Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”,
tel. 32 415 45 76

Rafał Jasiński – Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna”,
tel. 32 415 45 76

 

 

.

 

Oferta najmu lokali użytkowych

 

1 Ocicka 4 – pow. 129,50 m2

2 Opawska 9-15 pow. 151,04 m2 ( 1 piętro )

3 Zółkiewskiego 22 pow. 109,81 m2

4 Książęca 12 pow. 99,00 m2

 

Cena najmu do uzgodnienia

 

Osoby kontaktowe:

Ewa Kasprzycka  32 415-45-76 w 341 , 303

Zdzisława Zielińska  32 415-45-76  w 323

 

 


 

ZASADY PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI MIESZKAŃ

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim użytkownikom lokali mieszkalnych o zwróceniu szczególnej uwagi na właściwą wentylację mieszkań i pomieszczeń. Najbardziej szkodliwymi związkami, których nadmiar wpływa negatywnie na samopoczucie użytkownika w przypadku złej wentylacji pomieszczeń są para wodna i dwutlenek węgla. Niestety powtarzającą się najczęstszą przyczyną wadliwie pracującej wentylacji jest zakłócenie działania jej obiegu spowodowane zbyt małym dopływem świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń wewnętrznych poprzez:

a) utrzymywanie okien i drzwi balkonowych w pozycji „szczelne”,
b) całkowite zamykanie lub zatykanie zamontowanych w ramach okiennych nawiewników,
c) montowanie w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni urządzeń zmniejszających światło otworów i kratek wywiewnych,
d) montowanie urządzeń zakłócających działanie wentylacji  grawitacyjnej (montowanie bardzo wydajnych wentylatorów w okapach kuchennych), które  przy braku lub niewystarczającym dopływie powietrza z zewnątrz mogą odwracać naturalny przepływ powietrza i pobierać go z innych kanałów wywiewnych w pomieszczeniach sanitarnych, zwłaszcza tych najbliżej położonych
e) uniemożliwianie przepływu powietrza między pomieszczeniami: między nawiewem (okna i drzwi balkonowe) i kratkami wywiewnymi: zbyt szczelne, zamykane drzwi
f) zatykanie otworów wentylacyjnych w drzwiach pomieszczeń sanitarnych. Drzwi do łazienki muszą posiadać szczelinę lub kratkę wentylacyjną o powierzchni min. 200 cm2, a wlot do kanału wentylacyjnego musi być całkowicie otwarty
g) montowanie drzwi bez otworów wentylacyjnych do pomieszczeń sanitarnych i kuchni, w których znajdują się przewody wentylacyjne.

Należy bezwzględnie zapewnić stały dopływ powietrza zewnętrznego dla potrzeb wentylacji i spalania gazu. Szczególnie ważne jest to podczas zwiększonego wydzielania się pary wodnej (kąpiele, gotowanie, pranie, przebywanie wielu osób w mieszkaniu). Skutki procesu złej wentylacji to powstawanie, najczęściej w nadprożach, ościeżach okiennych, narożach pokoi, za meblami oraz pod parapetami, grzybów i pleśni prowadzących do zagrożenia wystąpienia alergii i innych chorób wpływających na gorsze samopoczucie. Do innych niewidocznych następstw możemy zaliczyć stopniową i powolną destrukcję konstrukcji budynku, tzn. wnikanie wilgoci do ścian, nadproży, ościeży, stropów, co powoduje obniżenie trwałości i wytrzymałości tych elementów.

Dlatego nie zapominajmy o wietrzeniu mieszkań. Aby nie doprowadzić do nadmiernych strat ciepła, a co za tym idzie – wyższych kosztów ogrzewania należy pamiętajmy aby:

podczas wietrzenia zamknąć zawór przy grzejniku – zanim otworzysz okno, zakręć zawór grzejnika znajdującego się w tym pomieszczeniu. Inaczej zimne powietrze napływające przez otwarte okno będzie owiewać zawór przy grzejniku i spowoduje jego maksymalne otwarcie, czyli pracę z maksymalną mocą. Grzejnik zrobi się gorący, ale ogrzane przez niego powietrze od razu będzie uciekać przez okno – zwłaszcza gdy grzejnik jest tuż pod nim.

wietrzenie krótkie lecz intensywne Wietrzenie pomieszczeń podczas mrozu nie powinno trwać dłużej niż kilka minut. Nie obawiaj się, że w tak krótkim czasie wnętrze zbytnio się wychłodzi. Po zamknięciu okna temperatura szybko wróci do poprzedniej wartości dzięki energii cieplnej zakumulowanej w ścianach, podłodze, stropie i meblach. Pamiętaj, że lepiej jest wietrzyć pomieszczenia okresowo, za to intensywnie niż przez cały czas z niewielką wydajnością.