Ogłoszenia

Aktualna oferta wynajmu wolnych lokali użytkowych z zasobu Spółdzielni Mieszkaniowej Nowoczesna. 

ul. Żółkiewskiego 22, Pawilon – 109,81 m2
ul. Odrzańska 2a 199,30m2 ( wolne od 01.06.2024 )
ul. Pracy 21, I pietro, 30,8m2 ( wole od 01.03.2024r. )


 


 

ZASADY PRAWIDŁOWEJ WENTYLACJI MIESZKAŃ

W związku z rozpoczętym sezonem grzewczym przypominamy wszystkim użytkownikom lokali mieszkalnych o zwróceniu szczególnej uwagi na właściwą wentylację mieszkań i pomieszczeń. Najbardziej szkodliwymi związkami, których nadmiar wpływa negatywnie na samopoczucie użytkownika w przypadku złej wentylacji pomieszczeń są para wodna i dwutlenek węgla. Niestety powtarzającą się najczęstszą przyczyną wadliwie pracującej wentylacji jest zakłócenie działania jej obiegu spowodowane zbyt małym dopływem świeżego powietrza z zewnątrz do pomieszczeń wewnętrznych poprzez:

a) utrzymywanie okien i drzwi balkonowych w pozycji „szczelne”,
b) całkowite zamykanie lub zatykanie zamontowanych w ramach okiennych nawiewników,
c) montowanie w pomieszczeniach sanitarnych i kuchni urządzeń zmniejszających światło otworów i kratek wywiewnych,
d) montowanie urządzeń zakłócających działanie wentylacji  grawitacyjnej (montowanie bardzo wydajnych wentylatorów w okapach kuchennych), które  przy braku lub niewystarczającym dopływie powietrza z zewnątrz mogą odwracać naturalny przepływ powietrza i pobierać go z innych kanałów wywiewnych w pomieszczeniach sanitarnych, zwłaszcza tych najbliżej położonych
e) uniemożliwianie przepływu powietrza między pomieszczeniami: między nawiewem (okna i drzwi balkonowe) i kratkami wywiewnymi: zbyt szczelne, zamykane drzwi
f) zatykanie otworów wentylacyjnych w drzwiach pomieszczeń sanitarnych. Drzwi do łazienki muszą posiadać szczelinę lub kratkę wentylacyjną o powierzchni min. 200 cm2, a wlot do kanału wentylacyjnego musi być całkowicie otwarty
g) montowanie drzwi bez otworów wentylacyjnych do pomieszczeń sanitarnych i kuchni, w których znajdują się przewody wentylacyjne.

Należy bezwzględnie zapewnić stały dopływ powietrza zewnętrznego dla potrzeb wentylacji i spalania gazu. Szczególnie ważne jest to podczas zwiększonego wydzielania się pary wodnej (kąpiele, gotowanie, pranie, przebywanie wielu osób w mieszkaniu). Skutki procesu złej wentylacji to powstawanie, najczęściej w nadprożach, ościeżach okiennych, narożach pokoi, za meblami oraz pod parapetami, grzybów i pleśni prowadzących do zagrożenia wystąpienia alergii i innych chorób wpływających na gorsze samopoczucie. Do innych niewidocznych następstw możemy zaliczyć stopniową i powolną destrukcję konstrukcji budynku, tzn. wnikanie wilgoci do ścian, nadproży, ościeży, stropów, co powoduje obniżenie trwałości i wytrzymałości tych elementów.

Dlatego nie zapominajmy o wietrzeniu mieszkań. Aby nie doprowadzić do nadmiernych strat ciepła, a co za tym idzie – wyższych kosztów ogrzewania należy pamiętajmy aby:

podczas wietrzenia zamknąć zawór przy grzejniku – zanim otworzysz okno, zakręć zawór grzejnika znajdującego się w tym pomieszczeniu. Inaczej zimne powietrze napływające przez otwarte okno będzie owiewać zawór przy grzejniku i spowoduje jego maksymalne otwarcie, czyli pracę z maksymalną mocą. Grzejnik zrobi się gorący, ale ogrzane przez niego powietrze od razu będzie uciekać przez okno – zwłaszcza gdy grzejnik jest tuż pod nim.

wietrzenie krótkie lecz intensywne Wietrzenie pomieszczeń podczas mrozu nie powinno trwać dłużej niż kilka minut. Nie obawiaj się, że w tak krótkim czasie wnętrze zbytnio się wychłodzi. Po zamknięciu okna temperatura szybko wróci do poprzedniej wartości dzięki energii cieplnej zakumulowanej w ścianach, podłodze, stropie i meblach. Pamiętaj, że lepiej jest wietrzyć pomieszczenia okresowo, za to intensywnie niż przez cały czas z niewielką wydajnością.