Przetargi

P R Z E T A R G

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg dn. 24.09.2018 r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu:

  1. w Raciborzu przy ul. Katowickiej 23a/38 o pow. użytkowej 53,48 m2

trzy pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia,

położone na IX p. w bud. 10 p.

cena wywoławcza 98.136, – zł., wadium 9.800,- zł.

Przetarg o godz. 900.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją:

  • poz. 1 tel. 32/ 415 21 49

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie z zawinkluowanym wkładem mieszkaniowym i zawartą umową w sprawie kolejności przydziału mieszkania oraz najemca lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku:

PKO BP nr : 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.

Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko – mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303.