Przetargi

P R Z E T A R G

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ulica Wileńska 3 ogłasza przetarg dn. 25.02.2019r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na zbycie nieruchomości:

 

1. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Roberta Lewandowskiego 11/10 o pow. użytkowej 72,86 m2. 4 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i w.c., piwnica, loggia położone na IV p. w budynku 4 p.
cena wywoławcza 121.600, – zł., wadium 12.200,- zł.
Przetarg o godz. 9:00.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją:

• poz. 1 tel. 32/ 415 29 62

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku:
PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.
Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. 
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303.