Przetargi

P R Z E T A R G

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg dn. 06.11.2017r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu:

 

1. w Raciborzu przy ul. Katowickiej 23a/16 o pow. użytkowej 43,10 m2
dwa pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia położone na III p. w bud. 10 p.
cena wywoławcza 77.604,00,- zł., wadium 7.800,- zł.
Przetarg o godz. 9:00.

2. w Raciborzu przy ul.Królewskiej 36/18 o pow. użytkowej 35,42 m2
jeden pokój, kuchnia, dwa przedpokoje, łazienka z w.c., piwnica, loggia położone na IV p. w bud. 4 p.
cena wywoławcza 64.633,00,- zł., wadium 6.500,- zł.
Przetarg o godz. 9:20.

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją:

poz. 1 : tel. 32/ 415 21 49
poz. 2 : tel. 32/ 415 29 62

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłaszają gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma członek najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP nr : 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu. Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303