Przetargi

P R Z E T A R G

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, ogłasza przetarg dn. 03.12.2018r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokali:

 

  1. w Raciborzu przy ul. Królewskiej 5/32 o pow. użytkowej 45,80 m2

           dwa pokoje, kuchnia,przedpokój, łazienka z w.c., piwnica, loggia,

           położone na X p. w bud. 10p.

           cena wywoławcza 91.096,zł, wadium 9.100,-zł

        Przetarg o godz. 900.

 

Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją:

  • tel. 32 /415 29 62

 

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie z zawinkluowanym wkładem mieszkaniowym i zawartą umową w sprawie kolejności przydziału mieszkania oraz najemca lokalu będącego przedmiotem przetargu. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku:

PKO BP nr : 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.

Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko – mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny. Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303.

 

 

 


P R Z E T A R G

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ulica Wileńska 3 ogłasza przetarg dn. 03.12.2018r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na zbycie nieruchomości:


1. w Kuźni Raciborskiej przy ul. Roberta Lewandowskiego 11/10 o pow. użytkowej 72,86 m2
cztery pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka i w.c., piwnica, loggia
położone na IV p. w bud. 4 p.
cena wywoławcza 121.600, – zł., wadium 12.200,- zł.
Przetarg o godz. 9:00.


Lokal można oglądać po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją:

tel. 32/ 415 29 62

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto banku: PKO BP Nr: 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.
Dowody wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko-mieszkaniowym ul. Wileńska 3 bud. A pokój nr 3.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303.