Przetargi

P R Z E T A R G

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nowoczesna” w Raciborzu, ul. Wileńska 3, zgodnie z § 104 pkt. 2 Statutu ogłasza przetarg ograniczony dn. 20.01.2020r. w siedzibie Spółdzielni w sali nr 16 na ustanowienie odrębnej własności dla lokalu:

1. w Raciborzu przy ul. Lotniczej  14/9 o pow. użyt. 60,69 m

3 pokje, kuchnia, 2 przedpokje, łazienka i w.c., loggia oraz piwnica

położone na IV p. w budynku wielomieszkaniowym.

cena wywoławcza 126.400,00,- zł., wadium 12.640,- zł.

Przetarg o godz. 900

Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają najemcy lokalu będącego przedmiotem przetargu.  Warunkiem przeniesienia odrębnej własności jest wpłata wartości rynkowej lokalu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej na konto  banku PKO BP nr : 09 1020 2472 0000 6202 0018 6668 lub w kasie w Spółdzielni najpóźniej w dniu przetargu.

Dowód wpłaty należy zarejestrować co najmniej na 2 godziny przed rozpoczęciem przetargu w dziale członkowsko – mieszkaniowym ul. Wileńska 3, bud. A pokój nr 3.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub wycofania lokalu z przetargu bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni ul. Wileńska 3 pokój nr 1 i 3 lub telefonicznie pod nr.: 32/ 415 45 76 wew. 341 lub 303